Теорія міри та інтеграл Лебега


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

З поняттям міри людству доводилося стикатися ще зі стародавніх часів, вимірюючи відстані, площі, об’єми, зважуючи вантажі, визначаючи вартість товару тощо. Очевидно, що всі ці величини мають певну ідейну схожість, зокрема, вони невід’ємні і мають адитивну властивість. У математиків природно виникло бажання об’єднати всі ці схожі величини в єдину абстрактну математичну концепцію, яка їх узагальнює. Цей підхід, як виявилося, відкриває широкі перспективи не лише в теоретичних і прикладних розділах сучасної математики (теорія ймовірностей, функціональний аналіз, теорія оптимізації та ін.), а й в інших галузях, наприклад, у фізиці. Саме такому абстрактному поняттю міри та узагальненню відомого студентам з курсу математичного аналізу поняття інтеграла Рімана присвячена навчальна дисципліна «Теорія міри та інтеграл Лебега».

Мета курсу

Ознайомлення з основними математичними підходами до теорії вимірних множин та вимірних функцій, поняттями міри та інтеграла Лебега і їх властивостями

Програмні результати навчання

Знання основних властивостей жорданової та лебегової міри множини, властивостей вимірних функцій та функцій з обмеженою зміною; уміння обґрунтовувати основні властивості перерахованих вище понять, знаходити потужності та міри множин, досліджувати функції на їх вимірність за Лебегом та на інтегрованість за Лебегом; обчислювати інтеграли Лебега по заданій множині, знаходити варіацію та варіаційну функцію для функцій з обмеженою зміною, застосовувати їх до розв’язування деяких прикладних задач. 

Автори курсу

Астаф'єва Марія Миколаївна

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Астаф'єва Марія Миколаївна

Призначення

(Бакалавр)

111.00.01 Математика

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 34 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 36 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 70 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0