Тривимірна комп’ютерна графіка


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс знайомить студентів з основами комп’ютерної графіки, принципами і механізмами створення тривимірних об'єктів, цифрових скульптур, накладання текстур, побудови тривимірних сцен тощо

Мета курсу

Вивчення сучасних методів створення комп'ютерної графіки та формування навичок їх застосування у професійній діяльності; набуття знань і навичок, необхідних для роботи з тривимірною графікою; освоєння основних інструментальних функцій графічних пакетів 3Ds MAX, Adobe Photoshop.

Програмні результати навчання

Володіння навичками застосування методів обчислювальної (комп'ютерної геометрії) у растровій, векторній та тривимірній графіці; розуміння та аналізу об’ємного простору, механізмами розробки тривимірних моделей; уміння реалізовувати методи геометричного моделювання в комп’ютерній графіці та працювати з графічними бібліотеками в сучасних графічних пакетах і системах.

Автори курсу

Білоус Владислав Володимирович

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Білоус Владислав Володимирович

Призначення

(Бакалавр)

111.00.01 Математика

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 0 0 5
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 20
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 50
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 10
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 70

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0