Загальний масаж


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Ознайомлення студентів з поняттям загального масажу, його формами, видами та класифікацією; надання сучасних знань щодо гігієнічного, фізіологічного та медико-біологічного аспектів класичного масажу. Ознайомлення з поняттям сегментарно-рефлекторного масажу, його  видами, прийомами та класифікацією. Опанування студентами техніки виконання основних та допоміжних прийомів масажу загального  відповідно до зон впливу, індивідуальних особливостей. Формування навички з проведення методики місцевого і загального оздоровчого масажу та самомасажу.

Мета курсу

Ознайомити студентів з базовими знаннями щодо використання загального масажу в фізкультурно-оздоровчій практиці й навчити техніці прийомів класичного масажу та методикам їх виконання.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання основних та допоміжних прийомів масажу з урахуванням ділянки тіла та індивідуальних особливостей пацієнта.  Уміння виконувати самомасаж та надавати рекомендації щодо його проведення іншою особою. Здатність застосувати теоретичні знання основ масажу загального, фізіологічний вплив прийомів масажу на різні системи організму. Здатність визначати показання і протипоказання прийомів масажу на різні системи організму. Володіти технікою погладжування, вижимання, розтирання, розминання, та допоміжних прийомів. Володіти технікою  сегментарно-рефлекторного масажу. Знати послідовність виконання  прийомів  масажу на різних ділянках тіла.

Автори курсу

Гнутова Наталія Павлівна

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Гнутова Наталія Павлівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 2 2
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 26 26
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 4 4
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 28 28

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 25 1 2