Жінка у військовій історії


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

У багатьох країнах жінок і чоловіків не тільки сприймають, але й оцінюють по-різному, обґрунтовуючи це гендерними особливостями та різницею в їхніх здібностях, відмінностями у розподілі влади між ними. При цьому гендерні ролі й норми не мають універсального змісту і значно відрізняються в різних країнах. У цьому розумінні бути чоловіком або жінкою означає зовсім не володіння якимись природними якостями, а виконання певної ролі. Дотримання державою гендерного паритету в усіх сферах її діяльності дає особистості (жінці, чоловіку) рівні умови для реалізації прав людини, для участі в національному, політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, для отримання рівних винагород за результатами цієї участі. Особливості службової кар'єри жінки у військовій організації. За останні роки у Збройних Силах України багато посад стало комплектуватися за рахунок жіноцтва. У радянські часи жінки були військовими лікарями, медсестрами, юристами, писарями в штабах, службах і т.п. Сьогодні жінки можуть обіймати майже всі офіцерські посади, у тому числі і командні. Отже, слід констатувати, що представництво жінок у сфері оборони зростає, що відповідає загальносвітовим тенденціям розвитку Української держави.

Мета курсу

Ознайомити студентів з місцем сучасної жінки у Збройних Силах України, європейським досвідом проходження військової служби жінкою.  З'ясувати роль жінок у військових діях Збройних Сил України, волонтерських та миротворчих акціях. Визначити особливості правового забезпечення служби жінок в Збройних Силах України та простежити динаміку збільшення кількості жінок в армії протягом ХХ - ХХІ ст. Курс передбачає реалізацію наступних завдань: розкрити причини приходу жінок на військову службу; з’ясувати умови, в яких відбувається служба жінок у Збройних Силах України та їх трансформація в умовах нових гендерних парадигм. Зокрема, на практиці передбачено застосувати отримані в ході теоретичного курсу знання та навички та презентувати їх на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Національного музею Україна в роки Другої світової війни. Таким чином студенти отримають можливість зрозуміти реформи, які проводить сьогодні Уряд України стосовно служби жінок у Збройних Силах України та сформують необхідні знання для розуміння політичної ситуації в Україні. У ході курсу студенти зможуть познайомитися з досвідом європейських країн щодо служби жінок у війську та зрозуміти необхідність такої суспільної потреби.

Програмні результати навчання

Результати навчання передбачають: - сформувати у студентів необхідні компетентності, вміння та навички для всебічного дослідження матеріалів (архівних, медійних та інтернет ресурсів) з історії та діяльності жінок у збройних силах європейських країн та України; - навчитись аналізувати документи щодо правового становища жіноцтва у Збройних Силах, особливостей створення та функціонування військових жіночих організацій; - застосовувати знання студентів з іноземних мов на практиці під час вивчення документів європейських архівів.

Автори курсу

Салата Оксана Олексіївна

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Салата Оксана Олексіївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано); 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 032.00.02 Історія та археологія; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 035.04.01 Мова і література (англійська); 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 053.00.03 Психологія бізнесу та управління; 053.00.04 Консультаційна психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 122.00.01 Інформатика; 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 231.00.04 Соціальна адвокація; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 28 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 28 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 8 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0