Туристичний похід


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Під час туристичного походу студенти опанують техніку і тактику пересування та подолання природніх і штучних перешкод. Навчаться раціонально розташовувати бівуак, складати кошторис мандрівки, отримають навички підготовки особистого та групового спорядження та приготування їжі в польових умовах. Також ознайомляться з розподілом функціональних обов'язків у групі, збором та обробкою туристсько-краєзнавчої інформації. Отримають навички організації проведення масових заходів з туризму.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності бакалаврів спеціальності 017 Фізична культура і спорт з питань застосування туристичного походу в процесі занять фізичним вихованням школярів.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати свої знання та навички з туризму в процесі занять фізичним вихованням та організації дозвілля дітей та підлітків з метою загартування, відновлення  та зміцнення їх здоров'я.

Автори курсу

Головач Інна Іванівна

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Головач Інна Іванівна

Призначення

(Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 2 2 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 4 2 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 24 26 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 4 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 28 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 25 1 2