Теорія і методика викладання дисципліни «Захист Вітчизни»


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Предметом дисципліни є вивчення принципів, засобів та методів військово-прикладного виховання; опанування здатності використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості у процесі підготовки молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; опанування здатності використовувати напрацьовані у сфері військово-патріотичного виховання духовні цінності для формування у учнів потреби у самовдосконаленні засобами предмету «Захист Вітчизни».

Мета курсу

Підготувати компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі фізичного виховання із широким доступом до працевлаштування, надати поглибленні знання з теорії і методики викладання дисципліни «Захист Вітчизни» у у закладах загальної середньої освіти.

Програмні результати навчання

Здатність здійснювати загальноосвітній процес, проводити навчальні заняття з учнями освітніх організацій та оцінювати їх ефективність; організовувати та здійснювати позаурочну військово-патріотичну роботу.

Автори курсу

Кузора Іван Васильович

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Ніканоров Костянтин Михайлович

Призначення

(Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 24 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 32 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0