Українська мова як мова державного спілкування


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Запропонований курс передбачає підготовку студентів до  складання в Національній комісії зі стандартатів державної мови іспиту та отримання сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Мета курсу

Мета курсу "Українська мова як мова державного спілкування" – опанування студентами навичок ефективної усної та письмової комунікації державною мовою.

Програмні результати навчання

Підготовка до  вільного володіння другого ступеня, яка засвідчуватиме про те, що особа здатна: 1) спілкуватися українською мовою відповідно до норм літературної мови для реалізації комунікативних намірів у різних ситуаціях, що виникають під час виконання службових обов'язків; 2) однаково вільно, усвідомлено, правильно й доречно використовувати широкий діапазон мовних виражальних засобів у всіх видах мовленнєвої діяльності; 3) писати українською мовою тексти у стилі, що передбачає відповідна сфера виконання службових обов'язків; 4) вибудовувати свою мовленнєву поведінку відповідно до ситуації та моделі спілкування у сфері виконання службових обов'язків; 5) дотримуватися норм української літературної мови в офіційному спілкуванні (в організації офіційних заходів, у корпоративному й адміністративному спілкуванні тощо); 6) обирати й застосовувати різні комунікативні стратегії для досягнення позитивного результату.

Автори курсу

Вінтонів Михайло Олексійович

Підрозділ

Кафедра української мови,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Вінтонів Михайло Олексійович

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано); 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 032.00.02 Історія та археологія; 033.00.01 Філософія; 035.04.01 Мова і література (англійська); 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 053.00.03 Психологія бізнесу та управління; 053.00.04 Консультаційна психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 122.00.01 Інформатика; 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 231.00.04 Соціальна адвокація; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

1-й рік, 2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 56 56 56 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 8 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 56 56 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0