Жіночі студії літератури, медіа, мистецтва


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна охоплює теоретичні засади, основні поняття, категорії та методи жіночих студій щодо їхнього застосування до аналізу художніх текстів, картин, фільмів та медійного контенту. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з основними ідеями та проблематикою жіночих студій, розвитком жіночого руху в світі та в Україні, школами феміністичної критики, історією жіночої літератури в Україні.

Мета курсу

Мета курсу – сформувати модерну жіночу самоідентичність. Тематика дисципліни охопить традиційне бачення жінки в патріархальних ідеологіях; розвиток феміністичного руху і розширення прав жінок; формування гендерних моделей за допомогою ЗМІ, літератури та мистецтва (живопису та кіно).

Програмні результати навчання

Розширення уявлення про «жіночий світ», формування зразка успішної жіночої самореалізації, набуття здатності протистояти гендерній дискримінації.

Автори курсу

Жигун Сніжана Віталіївна

Підрозділ

Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Жигун Сніжана Віталіївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано); 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 032.00.02 Історія та археологія; 033.00.01 Філософія; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 053.00.03 Психологія бізнесу та управління; 053.00.04 Консультаційна психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 122.00.01 Інформатика; 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 231.00.04 Соціальна адвокація; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 4 0 0
Години (120)
Лекції 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 8 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 56 56 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0