Тренінг «Ефективний тайм-менеджмент у сфері соціальних комунікацій»


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс включає такі основні змістові компоненти :1.  Філософія відношення до часу, актуальний тайм-менеджмент: інвентаризація часу, час як унікальний життєвий ресурс; конвертованість, незамінність, незворотність часу. 2. Стратегічний тайм-менеджмент - як організувати своє життя навколо своїх довгострокових цілей: виявлення і ранжування особистих цінностей;  визначення стратегічних цілей; постановка цілей в різних сферах життя - кар'єра, сім'я і особисте життя, фінанси, хобі та відпочинок.Курс знайомить студентів з основними навичками ділового та особистісного тайм-менеджменту, зокрема такими інструментами та законами, як закон Стіва Тейлора, закон Едварда Мерфі, закон стагнації, закон Генрі Лаборіта, закон непідробного інтересу, принцип Парето 20/80, закон Паркінсона, принцип біоритмів, принцип полотна пилки, технологія «Жаби і слони», технологія 20-ти хвилин, інструмент «20 хвилин ганьби», «Кайдзен» - принцип 1-ї хвилини; технологіями відпочинку, робота з неприємними завданнями, налаштування на виконання творчих завдань ( «якорі» для ефективного включення в роботу, • розгойдування при виконанні складних завдань); тактикою тайм-менеджменту: управління свої часом протягом дня, ефективним плануванням, розстановкою пріоритетів;  визначенням термінових і важливих справ (метод АВС, матриця за Стівеном Кові); ефективною організація дня, усунення «поглиначів часу».

Мета курсу

Формування необхідних для сучасного фахівця soft skills, зокрема навички дотримуватися дедлайнів, чітко планувати власну діяльність визначати стратегію виконання завдань.ОП «Журналістика» ЗК -7: здатність планувати та організовувати діяльність, ініціативність, підприємливістьОП «Міжнародна журналістика» ФК-4: Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність; ФК-10: Здатність до планування медіапроцесу; дотримання часових вимог подання матеріалів (дедлайнів); роботи у нестандартних умовах і непередбачуваних ситуаціях;

Програмні результати навчання

Поглиблення фахових навичок самоорганізації ОП «Журналістика», ОП «Міжнародна журналістика: ПРН-6: Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей , обмежень та передбачуваних ризиків; ПРН-16: Планувати свою роботу та роботу колег.

Автори курсу

Журавська Оксана Валеріївна, Росінська Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра журналістики та нових медіа,
Факультет журналістики

Викладачі

Журавська Оксана Валеріївна, Росінська Олена Анатоліївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

061.00.01 Журналістика; 061.00.05 Міжнародна журналістика

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 32
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 80

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0