Гендерна психологія

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються психологічні характеристики особистості як носія гендеру, суб’єкта  міжгендерної взаємодії; чинники та механізми гендерної ідентифікації людини та засвоєння гендерних ролей, типові моделі гендерної поведінки, пропагується розвиток андрогінності та толерантного ставлення до різностатевих проявів.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань гендерних проявів особистості, формування толерантного ставлення до проявів різностатевості та здатності до подолання гендерних стереотипів і сексизму, розвиток навичок надання психологічної допомоги особистості з гендерною дисфорією

Автори курсу

Цюман Тетяна Петрівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Цюман Тетяна Петрівна

Призначення

(Магістр)

016.00.02 Втручання при аутизмі (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0