Психологія сексуальності

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються психофізіологічні аспекти сексуальності людини, прояви її сексуальної поведінки і стосунків, онтогенетична динаміка сексуальності, детермінація, ознаки, види сексуальних розладів і зміст їх корекції.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності здобувачів на основі розкриття психологічної суті проявів сексуальності людини та її впливу на особистісну самореалізацію, формування навичок психологічного супроводу становлення і підтримання здорової сексуальності людини.

Автори курсу

Фурман Вікторія Вікторівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Фурман Вікторія Вікторівна

Призначення

(Магістр)

016.00.02 Втручання при аутизмі (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0