Спеціалізований блок "Раннє втручання при аутизмі"

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок  "Раннє втручання при аутизмі" складається з такого комплексу дисциплін: Стандартні вимоги до організації служби раннього втручання,   Психічний розвиток дитини раннього віку в нормі та з функціональними порушеннями,  Технологія кейс менеджменту в Ранньому втручанні для дітей з аутизмом і їхніх родинам,  Денверська модель раннього втручання як системний підхід з науково доведеною ефективністю,  Освітньо-розвивальне середовище для дітей раннього віку з розладами аутистичного спектра.

Мета курсу

Формування знань та компететностей з раннього втручання при аутизмі.

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

016.00.02 Втручання при аутизмі (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (22.5) 9.5 6.5 6.5 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 10 0 0
Максимальна кількість 10 1 0