Спеціалізований блок "Методи втручання з науково-доведеною ефективністю для осіб з аутизмом"

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок  "Методи втручання з науково-доведеною ефективністю для осіб з аутизмом"  складається з такого комплексу дисциплін: Сенсорна Інтеграція® ,  Структуроване навчання,  Методи керування поведінкою,  Альтернативна та допоміжна комунікація , Методи формування соціальних навичок.

Мета курсу

Поглиблення знань та компетентностей студентів у галузі методів втручання з науково-доведеною ефективністю для осіб з аутизмом.

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

016.00.02 Втручання при аутизмі (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (22.5) 9.5 6.5 6.5 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 10 0 0
Максимальна кількість 10 1 0