Практикум з консультаційної допомоги

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна пропонує виклад основних теоретико-методологічних основ психології ідентичності та психології успіху, розкриття стратегій та закономірностей досягнення успішних патернів ідентичності консультанта у суспільстві.

Мета курсу

Мета курсу - формування структури успішної ідентичності конкурентоспроможного консультанта, втіленої в психологічних якостях, навичках вдалого та ефективного планування професійної діяльності та подальшого професійного шляху.

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

231.00.02 Соціальна педагогіка (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5.5) 5.5 5.5 5.5 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0