Психічна саморегуляція і аутотренінг


Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В процесі навчання студенти засвоюють основні принципи використання методів саморегуляції та аутотренінгу в практичній діяльності,  на практиці засвоюють технологічні прийоми.

Мета курсу

Уміння реалізовувати в психокорекційній діяльності різні підходи та методи саморегуляції та аутотренінгу.

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

053.00.02 Практична психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 0 0