Тренінг «Детекція брехні»


Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Під час вивчення дисципліни розглядаються питання, що пов’язані з причинами виникнення брехні в сучасному суспільстві. Брехня розглядається у різних аспектах, починаючи з теорії інформації та логіки і завершення соціальними феноменами. Велика увага приділяється психофізіологічним, психологічним і соціальним механізмам ґенеза психічних явищ, результатом роботи яких може бути брехня, що має прояв під час спілкування.  Для пояснення даних механізмів використовуються поняття теорії інформації, теорії систем, синергетики, психологічні, соціальні та педагогічні поняття. При проведенні курсу використовуються тренінгові методи, що проявляють механізми появи брехні, та включають соціально-психологічний і психофізіологічний аналіз даних механізмів.

Мета курсу

створення умов для формування громадянських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, що передбачає виявлення ними діагностичної компетентності, вмінь і навичок використання безконтактних (вербальних і невербальних) методів виявлення брехні та розпізнання різних емоційних станів клієнтів під час роботи з ними

Автори курсу

Суліцький Вадим Володимирович

Підрозділ

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Інститут людини

Викладачі

Суліцький Вадим Володимирович

Призначення

(Магістр)

053.00.02 Практична психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0