Авторські та нетрадиційні логопедичні технології

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Формувати у студентів навички застосування авторських та нетрадиційних технологій логопедичного впливу на мовленнєву діяльність дітей з особливими освітніми потребами та дорослих з різним рівнем функціонування.

Мета курсу

Формувати у студентів навички застосування авторських та нетрадиційних технологій логопедичного впливу на мовленнєву діяльність дітей з особливими освітніми потребами та дорослих з різним рівнем функціонування.

Автори курсу

Бабич Наталія Миколаївна

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Бабич Наталія Миколаївна

Призначення

(Магістр)

016.00.01 Логопедія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 2.5 2.5 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0