Психологія розвитку: онтогенез і дизонтогенез

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Формувати у студентів теоретико-методологічні знання про особливості та закономірності психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами та дорослих з порушеннями функціонування.

Мета курсу

Формувати у студентів теоретико-методологічні знання про особливості та закономірності психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами та дорослих з порушеннями функціонування.

Автори курсу

Мартинчук Олена Валеріївна

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Мартинчук Олена Валеріївна

Призначення

(Магістр)

016.00.01 Логопедія (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0