Спеціалізований блок "Міофункціональна терапія"

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок "Міофункціональна терапія" складається із такого комплексу дисциплін: Орафаціальна міологія: теорія і практика, Стратегії втручання при міофункціональних порушеннях, Ортодонтія: логопедичні аспекти, Міофункціональний скринінг , Практикум з міології.

Мета курсу

Поглибити знапння та компетентності студентів із міофункціональної терапії

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

016.00.01 Логопедія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (22.5) 9.5 6.5 6.5 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0