Спеціалізований блок "Соціальне адміністрування"

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок "Соціальне адміністрування" складається із такого комплексу дисциплін: Технології організації та активізації громад, Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ, Менеджмент соціального та інклюзивного середовища, Соціальне підприємництво, Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія суб’єктів соціальної роботи, Виробнича практика

Мета курсу

Поглибити заннян та компететності студентів із соціального адміністрування

Підрозділ

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

231.00.01 Соціальна робота (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (24.5) 7 10.5 7 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0