Спеціалізований блок "Соціальна медіація"

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок "Соціальна медіація" складається із такого комплексу дисциплін: Соціальна конфліктологія, Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів, Теорія та практика соціальної медіації, Практикум з ведення переговорів , Детекція брехні, Виробнича практика

Мета курсу

Поглибитти знання та компететності студентів із соціальної медіації

Підрозділ

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

231.00.02 Соціальна педагогіка (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (25.5) 6 7 12.5 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0