Спеціалізований блок "Менеджмент соціальних проектів та програм "

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок "Менеджмент соціальних проектів та програм "  складається з такого комплексу дисциплін: Управління соціальними проектами та програмами , Технології проектування в соціальній роботі,  Технології прийняття управлінських рішень,  Менеджмент соціального та інклюзивного середовища, Виробнича практика

Мета курсу

Погдибити знання та компететності із менеджменту соціальних проектів та програм

Підрозділ

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

231.00.03 Моніторинг і оцінка соціальних програм (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (25) 6 12 7 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0