Спеціалізований блок "Консультаційна психологія"

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок "Консультаційна психологія" складається із такого комплексу дисциплінН Основи короткотривалої психотерапії,  Практикум з психологічного консультування,  Консультування осіб з віктимною поведінкою, Викоробнича (консультаційна) практика

Мета курсу

Поглибити знання та компететності студентів із консультаційної психології.

Підрозділ

Кафедра практичної психології,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

053.00.02 Практична психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (24) 0 15 9 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0