Спеціалізований блок "Кризове консультування"

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Спеціалізований блок "Кризове консультування" складається із такого комплексу дисциплін: Психотехніки допомоги в ситуації втрати та горя,  Психологія насильства,  Психологічна допомога особистості в умовах надзвичайних ситуацій,  Психологія залежної поведінки особистості,  Практикум з кризового консультування, Виробнича практика

Мета курсу

Поглиблення знань та компетентностей студентів у галузі кризового консультування.

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

053.00.05 Екстремальна та кризова психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (24.5) 4 13.5 7 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0