Кризове сімейне консультування та психотерапія

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються типові психологічні порушення родинної взаємодії, аналізується роль сім’ї у виникненні, закріпленні й активізації психотравм особистості.  У змісті навчальної дисципліни здійснено акцент на питаннях якісної психодіагностики сімейних стосунків і успішного надання психологічної допомоги членам родини в ситуації кризи методами психологічного консультування та психотерапії.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань змісту та умов успішної реалізації сімейного кризового консультування та психотерапії, формування практичних вмінь надання психологічної допомоги родині, яка переживає кризу

Автори курсу

Сорокіна Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Сорокіна Олена Анатоліївна

Призначення

(Магістр)

231.00.02 Соціальна педагогіка (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (16.5) 5.5 5.5 5.5 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0