Кризове сімейне консультування та психотерапія

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Анотація дисципліни У навчальній дисципліні розглядаються типові психологічні порушення родинної взаємодії, аналізується роль сім’ї у виникненні, закріпленні й активізації психотравм особистості.  У змісті навчальної дисципліни здійснено акцент на питаннях якісної психодіагностики сімейних стосунків і успішного надання психологічної допомоги членам родини в ситуації кризи методами психологічного консультування та психотерапії. Змістовий модуль 1. Сім’я як джерело психічної травматизації особистості Типові порушення функціонування сучасної сім’ї. Дисфункціональні сім’ї, їх детермінація та ознаки. Характеристика стану глобальної родинної незадоволеності. «Сімейна тривога». Родинно зумовлене надмірне нервово-психічне та соматичне напруження особистості. Почуття провини, пов’язане з родиною. Змістовий модуль 2. Порушення перцептивно-репрезентаційних систем сімейних стосунків Уявлення членів родини один про одного. Шляхи розвитку внутрішнього образу сім’ї. Наївні родинні постулати. Сімейні міфи. Роль репрезентативних систем у формуванні родинних стосунків. Нейро-психологічні основи індивідуальних відмінностей перцепції та репрезентації членів родини. Змістовий модуль 3. Порушення міжособистісної комунікації в родині Порушення родинної комунікації як підґрунтя кризи. Основні види порушень сімейної комунікації, їх детермінація, прояви та наслідки. Сімейні суперечності та їх рішення як механізм інтеграції родини.  Реінтегрувальні та дезінтегрувальні типи вирішення родинних проблем. Змістовий модуль 4. Діагностика сімейних відносин в ситуації кризи Діагностика структури сім’ї. Вивчення родинної історії. Діагностика стосунків членів подружжя. Психологічне дослідження родини, що чекає дитину. Діагностика батьківсько-дитячих стосунків. Діагностика емоційного стану членів родини. Змістовий модуль 5. Техніки сімейної психокорекції та психотерапії Процесуально-технічні параметри сімейного консультування та психотерапії. Види та техніки слухання та психологічного впливу. Загальні правила сімейного консультування та психотерапії. Техніки сімейної психотерапії (соціометричні, структурні, поведінкові та парадоксальні).

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань змісту та умов успішної реалізації сімейного кризового консультування та психотерапії, формування практичних вмінь надання психологічної допомоги родині, яка переживає кризу

Автори курсу

Сорокіна Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Сорокіна Олена Анатоліївна

Призначення

(Магістр)

053.00.05 Екстремальна та кризова психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5.5) 5.5 5.5 5.5 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0