Психологічний супровід батьківства

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні характеристики сімейного виховання, наведено ознаки гармонійних і деструктивних взаємин батьків і дітей різного віку, розкриваються типові проблеми та порушення родинного виховання. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування навичок психологічного супроводу побудови гармонійних батьківсько-дитячих взаємин і ефективного вирішення проблем сімейного виховання. 

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань психологічного супроводу побудови гармонійної батьківсько-дитячої взаємодії та здійснення ефективного родинного виховання, розвиток здатності  сприяти формуванню та виявам усвідомленого батьківства

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Призначення

(Магістр)

053.00.02 Практична психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0