Психологічний супровід батьківства

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні характеристики сімейного виховання, наведено ознаки гармонійних і деструктивних взаємин батьків і дітей різного віку, розкриваються типові проблеми та порушення родинного виховання. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування навичок психологічного супроводу побудови гармонійних батьківсько-дитячих взаємин і ефективного вирішення проблем сімейного виховання.  Змістовий модуль 1. Батьківство як вектор самореалізації особистості Загальні питання реалізації психологічного супроводу  батьківства. Еволюція поглядів на виховання дитини в сім’ї. Поняття дітоцентриської родини, її переваги та ризики. Характеристика стилів родинного виховання. Типові порушення сімейного виховання дітей. Проблема жорстокого ставлення батьків до дітей: причини, наслідки, способи профілактики та корекції. Сімейне виховання дитини з особливими потребами. Змістовий модуль 2. Усвідомлене батьківство та його втілення у вихованні дитини дошкільного віку Поняття усвідомленого батьківства, його чинники й ознаки. Психологічний супровід вагітності. Післяпологова депресія жінки та криза молодих батьків. Завдання виховання батьками немовляти. Виховний вплив батьків щодо дитини раннього віку. Зміст родинного виховання дошкільника. Формування батьками психологічної готовності дитини до шкільного навчання. Змістовий модуль 3. Психологія виховання батьками дитини молодшого шкільного віку Підтримка батьками початку навчання дитини у школі. Гармонізація родинного та шкільного впливу на дитину. Попередження та подолання «шкільного егоїзму» дитини. Визнання батьками індивідуальних потреб і можливостей дитини. Здійснення батьками сексуального виховання молодшого школяра. Змістовий модуль 4. Взаємодія батьків з дітьми підліткового та юнацького віку  Характеристика взаємин батьків і дитини підліткового віку. Ефект «зняття з п’єдесталу». Визнання батьками дорослішання підлітка як чинник успішної родинної взаємодії. Типові причини та способи корекції деструктивної конфліктності підлітків і батьків. Налагодження партнерського спілкування батьків з дітьми юнацького віку. Профілактика і корекція переживання батьками «ефекту спустілого гнізда».

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань психологічного супроводу побудови гармонійної батьківсько-дитячої взаємодії та здійснення ефективного родинного виховання, розвиток здатності  сприяти формуванню та виявам усвідомленого батьківства

Автори курсу

Власенко Інна Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Власенко Інна Анатоліївна

Призначення

(Магістр)

053.00.05 Екстремальна та кризова психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0