Гендерна психологія


Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються психологічні характеристики особистості як носія гендеру, суб’єкта  міжгендерної взаємодії; чинники та механізми гендерної ідентифікації людини та засвоєння гендерних ролей, типові моделі гендерної поведінки, пропагується розвиток андрогінності та толерантного ставлення до різностатевих проявів. Змістовий модуль 1. Гендер у соціалізації індивіда Гендерна психологія як наукова галузь. Антропометричні виміри різностатевості. Стать як біологічний і соціальний феномен. Гендерні стереотипи. Сексизм щодо чоловічих і жіночих ролей. Гендерно детерміновані особистісні кризи. Змістовий модуль 2. Засвоєння гендерних ролей Альтернативні концептуальні підходи до формування гендеру. Набуття гендерної ідентичності людиною. Чинники та механізми становлення гендерної ідентичності. Стилі виховання дівчаток і хлопчиків. Гендерна ідеологія в навчанні та вихованні. Змістовий модуль 3. Гендерні ролі та гендерна поведінка Маскулінні та фемінні культурні моделі. Соціостатеві настановлення української ментальності. Маскуліність і фемінність як стереотипізована поведінка. Гіпергендерність як «війна статей». Андрогінність як прогресивний соціальний феномен, її детермінація й ознаки. Гендерна асертивність і толерантність.  Змістовий модуль 4. Психологія гендерних відмінностей Психологічні та поведінкові відмінності хлопчиків і дівчаток. Прояви фемінності та маскулінності дорослих. Невротичні прояви особистості під тиском гендерних стереотипів. Сексуальне насильство та інші форми дискримінації статі. Гендерні відмінності у консультуванні та психотерапії.  

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань гендерних проявів особистості, формування толерантного ставлення до проявів різностатевості та здатності до подолання гендерних стереотипів і сексизму, розвиток навичок надання психологічної допомоги особистості з гендерною дисфорією

Автори курсу

Цюман Тетяна Петрівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Цюман Тетяна Петрівна

Призначення

(Магістр)

053.00.05 Екстремальна та кризова психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0