Психологія сексуальності


Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються психофізіологічні аспекти сексуальності людини, прояви її сексуальної поведінки і стосунків, онтогенетична динаміка сексуальності, детермінація, ознаки, види сексуальних розладів і зміст їх корекції.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності здобувачів на основі розкриття психологічної суті проявів сексуальності людини та її впливу на особистісну самореалізацію, формування навичок психологічного супроводу становлення і підтримання здорової сексуальності людини.

Автори курсу

Фурман Вікторія Вікторівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Фурман Вікторія Вікторівна

Призначення

(Магістр)

053.00.02 Практична психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (12) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0