Психологія сексуальності

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються психофізіологічні аспекти сексуальності людини, прояви її сексуальної поведінки і стосунків, онтогенетична динаміка сексуальності, детермінація, ознаки, види сексуальних розладів і зміст їх корекції. Змістовий модуль 1. Сексуальність та сексуальна поведінка людини Психологія сексуальності як наукова галузь. Формування і розвиток знань із психології сексуальності. Фізіологічне підґрунтя сексуальності людини. Сексуальний потяг і бажання. Сексуальний темперамент людини. Основні форми статевого життя людини. Змістовий модуль 2. Сексуальні стосунки Закоханість і кохання. Статеві сексуальні відмінності. Поняття сексуальної сумісності. Сексуальний потенціал і очікування. Секс у зареєстрованому та цивільному шлюбі. Змістовий модуль 3. Динаміка сексуальності людини в онтогенезі Біологічні аспекти сексуальності у парапубертатному періоді. Психологічні аспекти сексуальності дитини. Розвиток сексуальності дитини в препубертатному періоді. Статеве дозрівання. Психологічні аспекти сексуальності підлітків. Період статевої зрілості. Психологічні аспекти сексуальності дорослих. Інволюція сексуальності. Змістовий модуль 4. Сексуальні розлади та їх терапія Сутність і причини сексуальних розладів. Основні види сексуальних розладів. Дослідження структури особистості сексологічного хворого. Основні принципи та методи психотерапії сексуальних розладів.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності здобувачів на основі розкриття психологічної суті проявів сексуальності людини та її впливу на особистісну самореалізацію, формування навичок психологічного супроводу становлення і підтримання здорової сексуальності людини.

Автори курсу

Фурман Вікторія Вікторівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Фурман Вікторія Вікторівна

Призначення

(Магістр)

053.00.05 Екстремальна та кризова психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0