Психологія сімейних криз

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються закономірності виникнення, перебігу та вирішення сімейних криз, розкриваються методи та техніки їх діагностики, шляхи конструктивного вирішення. 

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань феноменології, детермінації, передумов, соціальних і індивідуальних наслідків сімейних криз, формування здатності надавати психологічну допомогу особистості, що залучена до сімейної кризи.

Автори курсу

Столярчук Олеся Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Столярчук Олеся Анатоліївна

Призначення

(Магістр)

053.00.02 Практична психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 1 0 0