Психологія сімейних криз

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються закономірності виникнення, перебігу та вирішення сімейних криз, розкриваються методи та техніки їх діагностики, шляхи конструктивного вирішення.  Змістовий модуль 1. Феноменологія сімейної кризи Специфіка сімейної кризи, її  загальна детермінація, передумови  й ознаки на груповому й індивідуальному рівні. Загальна схема перебігу сімейної кризи, конструктивні та деструктивні способи реагування членів родини у кризовій ситуації. Змістовий модуль 2. Нормативні сімейні кризи Специфіка нормативних сімейних криз. Криза прийняття подружніх зобов’язань. Криза батьківства. Криза включення дітей у зовнішні соціальні інститути. Криза прийняття дорослішання дитини. Залишення дорослою                     дитиною батьківської родини. Криза «спустілого гнізда». Змістовий модуль 3. Ненормативні сімейні кризи Сутність ненормативних сімейних криз. Криза порушення подружньої вірності. Криза тяжкої хвороби члена родини. Криза, спричинена інцестом. Криза смерті члена родини. Криза руйнації подружніх взаємин (розлучення). Криза повторного шлюбу. Змістовий модуль 4. Кризи інфертильної родини Вплив бездітності на переживання подружніх криз. Криза первинної шлюбної адаптації. Виявлення бездітності як причина подружньої кризи. Криза вторинної шлюбної адаптації. Криза початку старіння. Криза завершення життя.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності з питань феноменології, детермінації, передумов, соціальних і індивідуальних наслідків сімейних криз, формування здатності надавати психологічну допомогу особистості, що залучена до сімейної кризи.

Автори курсу

Столярчук Олеся Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Столярчук Олеся Анатоліївна

Призначення

(Магістр)

053.00.05 Екстремальна та кризова психологія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 0 0
Максимальна кількість 12 1 0