Конституційна конфліктологія

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає: -                  вивчення студентами проблематики теорії та передумов виникнення конституційних конфліктів, а також порядок їх вирішення; -                  аналіз місця та ролі органів державної влади у конституційних конфліктах; дослідження превентивних заходів у запобіганні конституційних конфліктів

Мета курсу

є ознайомлення студентів із причинами, практикою попередження та врегулювання конституційних конфліктів.

Програмні результати навчання

Формування у студентів-юристів системи знань, умінь та розуміння процесів у сфері дослідження конституційних конфліктів, вміння аналізувати складні проблеми державотворення, усунення та уникнення конституційних конфліктів.

Автори курсу

Коваль Наталія Вікторівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Коваль Наталія Вікторівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 18 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 52 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 70 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0