Судові навички

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає, при проведенні занять, не  повторення теоретичного матеріалу, який студент вивчає в ході курсів цивільного процесуального права і кримінального процесу, а у виробленні та вдосконаленні самостійних специфічних навичок позиційного участі в суді першої інстанції у цивільних і кримінальних справах. За кримінальними справами акцент при проведенні такого тренінгу може бути зроблений на участь адвоката-захисника в суді першої інстанції або державного обвинувача.

Мета курсу

оволодіти навичками і вміннями, зв'язковими за участю в розгляді адміністративних, цивільних і кримінальних справ у суді першої інстанції, а саме: усвідомити тактичні і процесуальні особливості участі в суді першої інстанції в залежності від займаної позиції у справі; оволодіти навичками формування позиції у справі та її реалізації в суді першої інстанції; розвинути професійні навички та вміння, необхідні для позиційного участі в процесі розгляду цивільних і кримінальних справ у суді першої інстанції; навичками підготовки процесуальних документів (позовної заяви, заперечення на позов та ін.) і викладу в них позиції по справі; позиційного виступу в суді з метою дачі пояснень по суті справи; викладу позиції у кримінальній справі в суді.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: ·       порядок подання доказів; ·       особливості роботи з окремими засобами доказування в ході розгляду справи по суті; ·       розподіл тягаря доведення в кримінальному процесі; ·       властивості доказів; ·       оцінювати властивості доказів; ·       володіти навичками складання та заяви різних клопотань про докази; ·       участі в дослідженні окремих доказів в судовому розгляд; ·       коло питань, які становлять зміст позиції по цивільній і кримінальній справі; ·       фактори, що впливають на формування позиції по цивільній і кримінальній справі; ·       загальні правила, що визначають порядок формування правової позиції у справі; ·       назвати і розкрити особливості вироблення позиції по різних категоріях справ; ·       характер інформації, яка повинна бути відображена в мові, вимовної в дебатах сторін; ·       прийоми викладу виступу в судових дебатах, форму і стиль виступу; ·       оперативно вносити зміни і корективи в свій виступ в дебатах з урахуванням факторів, впливають на позицію у справі; ·        навичками виступу в дебатах в судовому   вміти: ·       правильно тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти; ·       підбирати підтверджують і спростовують докази в рамках сформованої позиції по цивільній і кримінальній справі; ·       працювати з власними доказами і доказами противника при підготовці справи ·       до судового розгляду і на етапі слухання справи по суті; ·       складати і заявляти клопотання про визнання доказів неприпустимими тощо; ·       формувати позицію в складних умовах; ·       виробляти позицію з урахуванням специфіки окремих категорій справ; ·       викладати позицію по конкретній справі в процесуальних документах, а також в процесі дачі стороною пояснень по цивільній справі на початку розгляду справи по суті; ·       користуватися навичками позиційного визначення фактичної і правової основи цивільної і кримінальної справи.

Автори курсу

Власова Ганна Петрівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Власова Ганна Петрівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0
Години (180)
Лекції 0 0 30 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 54 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 12 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 84 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 0 0
Максимальна кількість 25 0 0