Актуальні проблеми адвокатури в Україні

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає: -                  вивчення студентами проблематики правового регулювання доступу до адвокатської діяльності в Україні, вивчення студентами актуальних проблем здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Мета курсу

Формування у студентів-юристів системи знань, умінь та розуміння актуальних проблем адвокатури в Україні, вміння аналізувати складні проблеми адвокатури та пропонувати шляхи їх вирішення.

Програмні результати навчання

Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

Автори курсу

Сергієнко Наталія Артурівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Сергієнко Наталія Артурівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 18 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 52 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 70 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0