Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Корупція - це зловживання владою або службовим становищем задля отримання незаконної вигоди: майна, грошей, пільг, послуг чи негрошової вигоди. Повне визначення ви можете знайти в Законі України «Про запобігання корупції». Загалом є різні розуміння поняття корупції, утім завжди - це несправедливий розподіл державних ресурсів під впливом приватних інтересів. І йдеться тут не лише про кошти. Це можуть бути послуги, товари, будь-які можливості.    Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.    При цьому, Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) виділено в окрему групу вищевказаних правопорушень адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, - які містяться у главі 13-А КУпАП, що має однойменну назву.    Вивченню саме цього різновиду  адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією призначений даний навчальний курс.  

Мета курсу

формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства, що регулює  питання щодо адміністративної відповідальності за правопорушення, які пов’язані з корупцією  з урахуванням специфіки вищого закладу освіти, де вивчається навчальна дисципліна.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: -        зміст та предмет вивчення курсу «Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією»; -        понятійно-категоріальний апарат стосовно правопорушень, пов’язаних з корупцією; -        сутність і зміст явищ і процесів у провадженнях щодо розгляду справ по адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією; -        актуальні проблеми щодо адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією. вміти: -        орієнтуватися в чинному законодавстві щодо адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією; -      вільно використовувати юридичну термінологію стосовно явищ і процесів щодо розгляду справ по адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією; -        застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час вивчення курсу «Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією»; -       висловлювати власну думку з актуальних питань стосовно адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією та аргументувати її. -        скласти протокол; постанову; інші процесуальні документи у провадженнях щодо розгляду справ по адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією.

Автори курсу

Баклан Олег Володимирович

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Баклан Олег Володимирович

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0