Виборче право та виборча система

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає:-           формування базових знань у галузі виборчого права; -           підготовка студентів до юридичного супроводу діяльності суб’єктів виборчого процесу; -           забезпечення базової підготовки у сфері виборчої документації; -           ознайомлення з науковими основами існуючих виборчих систем.

Мета курсу

вивчення галузі виборчого права, сфери практики його правозастосування та теорії виборчих систем.

Програмні результати навчання

знати: -           положення виборчого законодавства України; -           систему суб’єктів виборчих правовідносин; -           порядок здійснення виборчих процедур; -           основні напрями реформування виборчої системи України;      уміти: - аналізувати виборче законодавство України; - застосовувати міжнародні виборчі стандарти; - складати виборчі процесуальні документи; - здійснювати юридичне прогнозування виборчої системи України;

Автори курсу

Байталюк Ольга Михайлівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Байталюк Ольга Михайлівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 25 0 0