Соціальний захист прав людини

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає:•  дати студентам знання про предмет, методи правового регулювання, принципи, систему і джерела права соціального забезпечення України; про поняття, види та форми соціального забезпечення, їх характеристику, завдання та напрями реформування; про правовий статус, категорії непрацездатних громадян, умови та порядок їх соціального забезпечення; •   ознайомити з правовим регулюванням, змістом, умовами, порядком надання окремих видів соціального забезпечення непрацездатним громадянам, їх категоріями.

Мета курсу

вивчення основних положень права соціального забезпечення України, законодавства про соціальний захист громадян в Україні, системи органів соціального забезпечення, принципів, форм та методів їх діяльності. 

Програмні результати навчання

знати: -       предмет, методи правового регулювання, принципи, систему і джерела права соціального забезпечення України; -       поняття, види та форми соціального забезпечення, їх характеристику, завдання та напрями реформування; -       правовий статус, категорії непрацездатних громадян, умови та порядок їх соціального забезпечення; -       зміст, умови, порядок надання окремих видів соціального забезпечення непрацездатним громадянам.   вміти: •  аналізувати положення актів чинного законодавства про соціальний захист громадян в Україні; •  вирішувати проблемні ситуації, пов’язані з соціальним забезпеченням громадян; •  порівнювати і аналізувати види та форм соціального забезпечення, обрахунку їх розміру.

Автори курсу

Баклан Олег Володимирович

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Баклан Олег Володимирович

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 14 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 0 0
Максимальна кількість 25 0 0