Правове регулювання платіжних операцій

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Дисципліна передбачає: - вивчення студентами правового регулювання здійснення платіжних операцій в Україні; - засвоєння теоретичних засад та технологій і методик здійснення платіжних операцій в Україні; - набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами Національного Банку України, аналізувати їх, тому числі, у співвідношенні з іншими нормативно-правовими актами.

Мета курсу

Формування у студентів-юристів системи знань, умінь та розуміння процесів, пов’язаних із організацією і технологіями здійснення платіжних операцій.

Програмні результати навчання

Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

Автори курсу

Сергієнко Наталія Артурівна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Сергієнко Наталія Артурівна

Призначення

(Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 14 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 0 0
Максимальна кількість 25 0 0