Культурна дипломатія країн світу

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачено ознайомлення з визначеннями «культурної дипломатії», її основними вимірами та практикою у країнах світу; виявлення специфіки культурної дипломатії різних країн та регіонів світу; ознайомлення з інформаційним супроводом культурної дипломатії в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства.

Мета курсу

Ознайомлення студентів із таким виміром сучасної дипломатії як культурна дипломатія, формування вмінь та навичок виявляти, аналізувати та характеризувати особливості культурної дипломатії країн світу з метою вибудовування ефективних та продуктивних відносин України з іншими державами.

Програмні результати навчання

Знати та розуміти природу та місце культурної дипломатії серед інших засобів реалізації зовнішньої політики країн світу; критично осмислювати та аналізувати підходи та способи реалізації культурної дипломатії країн світу; вміти виявляти, аналізувати та оцінювати проблеми національної безпеки, дотичні до сфери застосування культурної дипломатії; визначати, оцінювати та прогнозувати проблеми двосторонніх та багатосторонніх відносин, пов’язаних з реалізацією культурної дипломатії України та інших країн.

Автори курсу

Бессонова Марина Миколаївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Бессонова Марина Миколаївна

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0