Міграційна політика країн світу

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачено ознайомлення із загальними та специфічними рисами міграційної політики країн світу та України; міжнародно-правовими засадами та механізмами формування та реалізації міграційної політики; основними міграційними потоками; місця та ролі України у світових міграційних потоках.

Мета курсу

Ознайомлення студентів зі специфікою сучасної міграційної політики країн світу, її витоків та трансформацією в умовах глобалізації.

Програмні результати навчання

Орієнтуватися у класифікації видів міграції; вміння виявляти та розуміти витоки масових міграцій; вміння аналізувати сучасні міграційні потоки та їх вплив на двосторонні та багатосторонні міжнародні відносини; вміння оцінювати специфіку міграційної політики країн світу; виявляти основні потоки міжнародної міграції та трансформацію міграційної політики держав як реакцію на зміни у міграційних потоках.

Автори курсу

Бессонова Марина Миколаївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Бессонова Марина Миколаївна

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0