Світові міграційні процеси

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачено ознайомлення з основними вимірами міграційних процесів; класифікацією видів міграції; основними етапами міграційного процесу; витоками, напрямами та специфікою сучасних міграційних процесів.

Мета курсу

Ознайомлення студентів зі специфікою сучасних світових міграційних процесів, а також з витоками, закономірностями та тенденціями розвитку означених процесів.

Програмні результати навчання

Орієнтуватися у класифікації видів міграції; вміння виявляти та розуміти витоки масових міграцій; вміння аналізувати сучасні міграційні процеси як один з проявів міжнародних відносин; вміння оцінювати проблеми міжнародної безпеки, пов’язані зі світовими міграційними процесами; знати міжнародні організації, дотичні до вирішення проблем мігрантів.

Автори курсу

Бессонова Марина Миколаївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Бессонова Марина Миколаївна

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0