Зовнішня політика США

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачено ознайомлення з джерелами формування зовнішньої політики США; системою цінностей, на яких ґрунтується американська зовнішня політика; доктринами та принципами зовнішньої політики США; основними регіональними пріоритетами зовнішньої політики США; інститутами та механізмами формування та реалізації зовнішньої політики США, особливостями процесу прийняття зовнішньополітичних рішень; методами реалізації зовнішньої політики США; місцем США у сучасній системі міжнародних відносин.

Мета курсу

Поглиблене вивчення витоків, особливостей, закономірностей та тенденцій розвитку сучасної зовнішньої політики США.

Програмні результати навчання

Знати і розуміти природу, джерела та напрями еволюції зовнішньої політики США, орієнтуватися у результатах сучасних теоретичних досліджень з американських студій; критично осмислювати та аналізувати роль та місце США у сучасній системі міжнародних відносин; збирати, обробляти та аналізувати інформацію про специфіку політики США щодо різних країн та регіонів світу, роль США у сучасних міжнародних організаціях та об’єднаннях; оцінювати та аналізувати зовнішньополітичні проблеми США та їх вплив на міжнародну ситуацію та двосторонні відносини з країнами світу.

Автори курсу

Бессонова Марина Миколаївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Бессонова Марина Миколаївна

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0