Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачене надання студентам  знань про сутність і зміст сучасних явищ і процесів євроінтеграційного та євроатлантичного характеру; останні тенденції розвитку європейської та євроатлантичної інтеграції; роль України в європейській та євроатлантичній інтеграції.

Мета курсу

Узагальнення та розширення знань студентів з європейської та євроатлантичної інтеграції, формування у студентів обґрунтованих поглядів стосовно інтеграційних процесів в сучасному світі, організаційних та правових засад Європейського Союзу та НАТО, особливостей євроінтеграційної та євроатлантичної політики України.

Програмні результати навчання

Вміти аналізувати сучасні явища і процеси в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; висловлювати власну думку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та аргументувати її; знати й аналізувати міжнародно-правовий статус України як сторони в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом та його державами-членами та як партнера НАТО із розширеними можливостями.

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Призначення

(Магістр)

291.00.01 Суспільні комунікації (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 16 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 80 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 7 1 0
Максимальна кількість 25 1 0