Інформаційна політика країн світу

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачене надання студентам  знань про сутність і основні підходи до визначення інформаційної політики; основні суб’єкти, принципи, пріоритети та засоби реалізації інформаційної  політики; основні аспекти та напрямки сучасної інформаційної політики різних країн світу; розуміння особливості реалізації інформаційної політики країн світу; вміння здійснювати порівняльний аналіз інформаційної політики різних країн світу; вміння аналізувати інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються в різних країнах світу.

Мета курсу

Ознайомлення студентів з основними аспектами інформаційної політики та отримання знань з основних напрямків реалізації інформаційної політики різних країн світу.

Програмні результати навчання

Вміти здійснювати  суб’єктно-об’єктний   і просторовий   аналіз інформаційної політики різних країн світу; характеризувати інформаційну політику країн світу; аналізувати основні напрями та засоби правого регулювання інформаційної політики: конвенції, рекомендації, резолюції та декларації, спеціальні   проекти, пов’язані з реалізацією інформаційно-комунікаційних завдань; розуміти мету інформаційних стратегій та основних завдань політики урядів різних  країн світу. 

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Призначення

(Магістр)

291.00.01 Суспільні комунікації (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (8) 0 8 0 0
Години (240)
Лекції 0 32 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 32 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 160 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 7 1 0
Максимальна кількість 25 1 0