Інформаційні війни

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачене надання студентам  знань про основні характеристики інформаційної війни, цілі, методи і засоби проведення інформаційних війн; поглиблення знань та вмінь в таких розділах сучасних комунікативних технологій як пропаганда та контрпропаганда, дезінформація, конспірологія, комунікативні стратегії з активним оппонентом; формування здатності проводити аналітичні дослідження інформаційних війн в сучасних умовах, їх стратегій та тактик, інструментів та зброї; формування вміння щодо аналізу і планування інформаційних операцій.

Мета курсу

Ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку методології інформаційних воєн, концептуально-теоретичними та практичними основами проведення інформаційних війн.

Програмні результати навчання

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати сутність і характерні риси інформаційної війни; способи і методи психологічного впливу в інформаційній війні; візуальні, аудіо та аудіовізуальні засоби інформаційної війни; основні характеристики і технології «кольорових революцій» як різновиду інформаційної операції; основні принципи психологічних операцій та інформаційної війни; інструментарії інформаційного впливу та протидії; вміти визначити ознаки ведення інформаційної війни проти країни; виявляти методи пропаганди в інформаційному протиборстві; ідентифікувати види психологічного впливу в інформаційній війні; виявляти і аналізувати інформаційні операції в мережі Інтернет.

Автори курсу

Пістракевич Олена Володимирівна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Пістракевич Олена Володимирівна

Призначення

(Магістр)

291.00.01 Суспільні комунікації (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 16 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 80 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0