Проблеми інформаційної безпеки в сучасному світі

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачене  з'ясування особливостей забезпечення інформаційної безпеки в провідних країнах світу; формування навичок методики та методології захисту інформаційної  безпеки; комплексний аналіз рівня забезпечення інформаційної  безпеки держави.

Мета курсу

Формування комплексу професійної компетентності щодо актуальних проблем забезпечення інформаційної безпеки в сучасному світі, ознайомлення студентів із теорією та практикою реалізації концепту інформаційної безпеки у сфері міжнародних відносин, зовнішньої та внутрішньої політики.

Програмні результати навчання

Знати та розуміти концептуальні засади, загрози та проблеми міжнародної інформаційної безпеки, безпекові загрози і викликі для України, роль міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародних відносин у підтриманні миру та безпеки; оцінювати та аналізувати стан інформаційної безпеки на локальному, регіональному та глобальному рівнях.

Автори курсу

Пістракевич Олена Володимирівна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Пістракевич Олена Володимирівна

Призначення

(Магістр)

291.00.01 Суспільні комунікації (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (8) 0 8 0 0
Години (240)
Лекції 0 32 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 32 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 160 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0