Особливості проведення кулуарної дипломатії

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Розрахований на надання фахових знань з дипломатичної практики просування зовнішньополітичних ініціатив, зондування принципових позицій делегацій та окремих політиків, експертів і дипломатів чи членів делегацій на міжнародних форумах,  переговорах чи у важливих для своєї країни контактах.

Мета курсу

Надання розуміння місця і ролі засобів кулуарної дипломатії, фахових підходів до дипломатичних контактів, переговорних процесів, прийомів і спрямування бесід, методів роботи у міжнародних організаціях, включаючи зондування відповідних позицій співбесідників, забезпечення підтримки у виборчих процесах тощо.

Програмні результати навчання

Збагачення професійних знань та практичних навичок з дипломатичної діяльності, а також у більш широкому сенсі з підготовки спеціаліста-міжнародника з сферами діяльності як при  зовнішньополітичних, так і ділових бізнес контактах чи переговорах у міжнародних середовищах.

Автори курсу

Цвєтков Олександр Глєбович

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Цвєтков Олександр Глєбович

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 24 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 24 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 120 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0