Локальні та регіональні конфлікти в нових геополітичних умовах


Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В рамках курсу передбачене оволодіння знанням та розумінням концептуальних засад, загроз та проблем національної та регіональної безпеки, безпекових загроз і викликів  для України, ролі міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародних відносин у підтриманні миру та безпеки; ознайомлення з історичними коренями, причинами виникнення та шляхами врегулювання збройних конфліктів у  нових геополітичних умовах; визначення ролі великих держав та міжнародних організацій у їх врегулюванні.

Мета курсу

Ознайомити студентів з основними тенденціями та особливостями локальних та регіональних конфліктів у нових геополітичних умовах, виробити навички аналізу закономірностей та особливостей розвитку конфліктних ситуацій.

Програмні результати навчання

У результаті студенти мають знати основні поняття, категорії та терміни, що застосовуються при дослідженні конфліктів;  передісторії та сутність сучасного стану локальних та регіональних конфліктів у нових геополітичних умовах; основні чинники і тенденції, які впливають на розвиток локальних та регіональних конфліктів. Уміти проводити аналітичні дослідження в сфері міжнародних відносин; проводити аналіз, моделювання ситуацій  та прогнозування  можливих наслідків подій міжнародного характеру в міжнародних відносинах країн-регіонів; аналізувати сучасний стан проблем національної та регіональної безпеки.

Автори курсу

Жалоба Ігор Володимирович

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права,
Факультет права та міжнародних відносин.

Викладачі

Жалоба Ігор Володимирович

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (8) 0 8 0 0
Години (240)
Лекції 0 32 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 32 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 160 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 0 0
Максимальна кількість 30 1 0